Preden pričnemo z gradnjo hiše potrebujemo geodetski posnetek oziroma geodetski načrt. Nariše se na podlagi že znanih podatkov iz uradnih evidenc (parcelne meje, raba zemljišča, bonitete zemljišča) in pa seveda na podlagi podatkov s terena (mikrolokacija, podatki o vodah, reliefu, obstoječih objektih …).

Preden pa se geodetski posnetek naredi je potrebno izbrskati podatke iz ustreznih baz in pa opraviti meritve na terenu. Geodetski posnetki so za stavbe po navadi narisani v merilu 1:1000, za gradbene inženirske objekte pa v merilu 1:5000. Posnetek se nato uporabi za pripravo projekta za gradbeno dovoljenje in vsebuje podatke o terenu, vodah, že obstoječih objektih, rastlinah, vodih in drugih podatkih o parceli. Po navadi se geodetski posnetek naredi za vsaj 25 m širok pas, ki vsebuje zemljišče predvidenega ali obstoječega objekta in bližnjo okolico. Nujno pa mora posnetek zajeti tudi dostopen koridor oziroma z drugimi besedami mesto po katerem bodo uporabniki dostopali do objekta. Preden začnete s procesom pridobivanja projektne dokumentacije, ki je potrebna za gradnjo objekta torej nujno najprej stopite do izkušenega geodeta in pridobite geodetski posnetek. Zaradi poznejše slabe volje vas in vaših sosedov nujno preverite tudi natančnost posnetka.