Prevajalec je danes zelo iskan poklic

Prevajalec je danes zelo iskan poklic

Kdor danes tekoče obvlada nekaj tujih jezikov, se mu ni potrebno bati, da bo ostal brez dela in brez denarja. Znanje tujih jezikov je v času globalizicije veliko bogastvo. Cel svet je povezan s turizmom in z gospodarstvom. Prevajanje srečamo na vsakem koraku. Kdor ni povezan, v današnjem času propade.

Prevajalec mora dobro obvladati jezike.

Če želi prevajalec obdržati kvaliteto znanja na visoki ravni in opravljati kvalitetno prevajanje, se mora neprestano izobraževati. Veliko mora potovati in tako spoznavati tudi kulturo države, ki ta jezik govori. Imeti mora posluh za jezik, če si želi, da bi postal kvaliteten jezikoslovec in bi mu postalo prevajanje osnovna dejavnost. Težko se je jezika naučiti, če nimaš posluha. Biti kvaliteten prevajalec, je podobno, kot biti kvaliteten glasbenik. Brez posluha, brez določene stopnje nadarjenosti, samo z učenjem, ne gre. Kdor se izobražuje za prevajalca, je priporočljivo, da si že v času študija pridobi veliko izkušenj. Zelo enostavne prevode lahko kvalitetno opravi tudi študent z malo izkušenj. S takim enostavnim prevajanjem si bo vsakdo pridobil začetne izkušnje, ki so potrebne za napredek in kasnejše kvalitetno prevajanje. Prevajalske agencije potrebujejo veliko prevajalcev. Vsak dan je potrebno prevajanje na vsakem koraku. Vse organizacije, ki se ukvarjajo z bilo katero dejavnostjo morajo vse prevesti. Naprimer: vsak izdelek, ki gre v prodajo mora imeti zapisana navodila v številnih jezikih. Danes brez tega ne gre. Če nekdo želi sodelovati z drugo državo, mora imeti zaposlene ali vsaj sodelovati mora z nekom, ki zelo dobro obvlada tuje jezike. Če pa nekdo dobro pozna več tujih jezikov, bo vsekakor veliko hitreje prišel do dela.
Prevajanje ni dejavnost, ki se jo uporablja samo v sodelovanju z drugimi državami v poslih. Prevajati je potrebno knjige, članke, recepte, reklame in še veliko, veliko drugega. Zato prevajalec ni potrebno, da se zaposli. Lahko se odloči za samozaposlitev. Prevajanje je storitev, ki se jo iz dneva v dan bolj išče in potrebuje. Če se nekdo ukvarja z zahtevnim besedilom, postane prevajanje zelo strokovno in je potrebno poznati tudi stroko in se v tej stroki tudi neprestano izobraževati. Ni dovolj poznati samo jezik in se izobraževati samo na področju jezika. Prevajanje je zelo široka in zahtevna dejavnost.