Zaposlitev za vsakogar

Zaposlitev za vsakogar

Imeti zaposlitev in imeti delo vedno ne pomeni enako. Zaposlitev in delo sta sicer zelo sorodna pojma, ki pa se lahko v praksi zelo razlikujeta. Imeti zaposlitev in delo je verjetno bolj pomembno, kot imeti samo zaposlitev ali samo delo in moje delo je, da vam to dokažem. Za vsako zaposlitev in delo je pomembno tudi delovno mesto in ustrezna motivacija na njem. Zaposlovanje ljudi brez motivacije za delo, lahko pomeni propad podjetja, to pa pomeni, da zavod za zaposlovanje potrebujejo tudi tisti delavci, ki so bili visoko motivirani in niso niti najmanj krivi za propad podjetja.
Vrnimo se nazaj na zaposlitev in delo. Če imamo zaposlitev, potem prejemamo tudi plačo. To je za večino najbolj pomembno in jih niti ne briga, če imajo zaposlitev in delo, ker jim trenutno zaposlitev zadošča. Vendar pa sama zaposlitev brez dela ne pomeni ničesar dobrega, saj bo takšno podjetje, ki ne opazi svojih presežkov, pristalo v stečaju ali prisilni poravnavi. Poleg tega se tudi zaposleni, ki imajo zaposlitev a nimajo dela, na delovnem mestu predvsem dolgočasijo. Nekateri se lahko zaradi tega slabo počutijo, saj se zavedajo, da so za podjetje nekoristni, spet drugi lahko negativno vplivajo na ostale zaposlene, so slabe volje, razdražljivi … Ravno zaradi teh razlogov in želje po dolgoročni zaposlitvi je pomembno, da imamo zaposlitev in delo in ne le zaposlitev.
V nasprotnem primeru imamo lahko samo delo, kar pa nam ne prinese zaslužka. Brez rednega dohodka je naša prihodnost negotova in tudi motivacija za delo se lahko izniči. Samo delo brez zaposlitve imamo vedno, ko opravljamo neko delo in zanj ne prejmemo plačila. Takšno delo je največkrat tisto, ki ga opravimo doma, pri sorodnikih, prijateljih in sosedih. Takšno delo nam polepša dan in bolje se počutimo, a žal le za kratek čas. Če imamo ogromno tovrstnega dela, sicer pa smo brezposelni, potem nas bo motivacija verjetno hitro minila in obstaja velika nevarnost, da se prepustimo brezdelju.